Modułowa oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, spalarnia odpadów

Projekt dla:

EXALO Drilling

Ze względu na miejscowe wysokie standardy pracy firm wiertniczych na terenie Etiopii, wyposażyliśmy funkcjonujące mobilne osiedle kontenerowe w

Jakość wykonania i skuteczność działania wymienionych urządzeń spotkała się z wysokim uznaniem lokalnego inwestora.