Spalarka odpadów

Wykorzystywana głównie przez firmy zajmujące się poszukiwaniem złóż kopalnych, podczas prowadzenia prac na terenach z dala od siedzib ludzkich, gdzie zachodzi konieczność zakwaterowania pracowników. Jest ona nieodzownym elementem mobilnego osiedla pracowniczego.

Często jedyną możliwością pozbycia się produkowanych odpadów jest ich spalenie w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska naturalnego.