Spalarka odpadów

Wykorzystywana głównie przez firmy zajmujące się poszukiwaniem złóż kopalnych, podczas prowadzenia prac na terenach z dala od siedzib ludzkich, gdzie zachodzi konieczność zakwaterowania pracowników. Jest ona nieodzownym elementem mobilnego osiedla pracowniczego.

Często jedyną możliwością pozbycia się produkowanych odpadów jest ich spalenie w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Oferujemy sprzedaż
Skontaktuj się z naszym handlowcem:

Katarzyna Sieracka

Kan-Budtel: +48 603 356 646
e-mail: k.sieracka@kan-bud.pl
lub wypełnij formularz kontaktowy