Specjalistyczne budynki sanitarne

Projekt dla:

ALVO Medical

Sanitarne jednostki modułowe, urządzenia sanitarne z stali nierdzewnej, kompletne łazienki mobilne z prefabrykowanych systemów kontenerowych KAN-BUD, POLAND.
Stacjonują w środkowowschodniej Azji służą przy obiekcie medycznym!
Kontenery są przygotowywane według najwyższych standardów sanitarnych, co stanowi gwarancję higieny, czystości oraz bezpieczeństwa.