TECHNICZNE JEDNOSTKI MODUŁOWE PRZY KOPALNI

Projekt dla:

KGHM

Zaplecze techniczne oraz biurowe przy Kopalni KGHM.