Tymczasowe Schronienia dla Uchodźców

Projekt dla:

fördern und wohnen

Kan-Bud postawił schroniska modułowe i mieszkania socjalne w jednostkach szkieletu drewnianego w Niemczech miasto Hamburg.

Mobilne, komfortowe, ogrzewane, i w pełni wyposażone pomieszczenia mieszkalne - łazienki, kuchnie oraz część administracyjna.